UNEN-UNEN UTAWA LELUNGIDAN BAHASA JAWA1. Aja ngandakake apa wae kang ora kok ngerteni
2. Becik nacad dacacadmu dhewe
3. Beda kulit beda anggit
4. Calon durung mesthi klakon
5. Cipta, rasa, karsa, daya, lan karya kudu saena
6. Gemi, setiti, ngati-ati kudu diudi
7. Gunakna tepa salira
8. Jiwa kang saras dedunung ing raga kang waras
9. Kabeh kang lagi wiwit iku angel
10. Mangan amrih urip ora urip amrih mangan
11. Ngajeni ing liyan ateges uga ngajeni awakmu dhewe
12. Ngudiya amrih ditiru, aja mung tiru-tiru wae
13. Prakara iku geni upamane, yen wis mubal angel anggone nyirep
14. Rai iku pangiloning ati
15. Saben dino umurmu suda
16. Teka katon raine, lunga katon gegerre
17. Nandur kabecikkan panen kabecikkan
18. Pinuju bungah elingga susah, pinuju susah elingga bungah
19. Carane sinau iya kudu sinau
20. Yen kepeksa nacad anggunakna tembung manis .....


1 komentar:

  1. nek ra ono artine ya pada wae nduk,, piye tho.. mbok gawe blog ki sing apik, kulite thok apik isine mbekichikk

    BalasHapus